BOEH document

De werkgroep Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties (BOEH) is een gezamenlijk initiatief van VSCD en de VPT en houdt zich bezig met continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Op 19 januari tijdens de VPT-themadag hijsen en heffen hebben zij het BOEH document gepresenteerd. Dit document beschrijft de wettelijke eisen waaraan voldaan moet zijn en is een consensusdocument. Het is opgesteld door alle partijen die betrokken zijn: gebruikers, de eigenaren van de installaties, de fabrikanten, adviseurs, het Liftinstituut en TÜV Nederland.

De Samenwerkende Theaterspecialisten houden u graag op de hoogte van de laatste (wettelijke) eisen op het gebied van veiligheid. Daarom kunt u het BOEH document hier downloaden. Heeft u naar aanleiding van dit document over de installaties in uw theater? Neem dan contact met SaTS op.