Frank Smit in Bedrijfsledenwerkgroep VPT

De Vereniging voor Podiumtechniek (VPT) heeft een Bedrijfsledenwerkgroep opgericht, waarin Frank Smit namens de Samenwerkende Theaterspecialisten plaats heeft genomen. Hieronder het bericht zoals door VPT gepubliceerd:

De oprichtingsbijeenkomst van de Bedrijfsledenwerkgroep van de VPT was goed bezocht: 18 bedrijven plus de hoofdredactie van Zichtlijnen gaven blijk van hun belangstelling en brachten in een geanimeerde brainstorm tal van onderwerpen aan. Er is gesproken over aanbestedingsprocedures, over social return on investment, over sponsoring en over VPT-activiteiten. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal een werkgroep met diverse subgroepen gevormd worden; alle bedrijfsleden krijgen daar een uitnodiging voor. Wordt vervolgd!
(Bron: http://www.vpt.nl/content.asp?path=bozvjnx1)