Interne bedrijfscursus podiumtechniek

In samenwerking met Isala Theater te Capelle aan den IJssel ontwikkelde SaTS een interne bedrijfscursus voor de medewerkers van de afdeling theatertechniek. In de afgelopen periode doorliepen de cursisten van Isala de cursus pilot. 

Voor iedereen beschikbaar!

De Arbowet verplicht werkgevers om het personeel adequaat op te leiden en te instrueren. Dat betekent dat podiumtechnici een flink aantal cursussen en trainingen moeten volgen. Met het ontwikkelen van de cursus vangt het theater zeven vliegen in één klap. Alle verplichte onderdelen zijn in het programma opgenomen. Naast vanzelfsprekende lesonderdelen als hijsen & heffen, hoogwerkerinstructie en de opleiding van de operators van de trekkeninstallatie, wordt er ook aandacht besteed aan werkinstructies en bedrijfsprotocollen. De bedrijfsopleiding geeft het theater ook de gelegenheid om de formele bedrijfscultuur over te dragen.

 Na afloop van de eerste cursusperiode wordt het theater eigenaar van de cursus, en kan deze vrij van rechten voor eigen gebruik verder ontwikkelen en gebruiken. Een belangrijke punt vor theaters is dat theoretische lesstof door middel van zelfstudie eigen kan worden gemaakt. Cursisten krijgen een coach toegewezen waar ze met vragen terecht kunnen. Gedurende de cursus zullen er ondersteunende lessen en instructies worden georganiseerd. De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen. Bij de ontwikkeling wordt ook rekening gehouden met herhalingen en het tussentijds opleiden van nieuw personeel.