Media over veiligheid in het theater

De Samenwerkende Theaterspecialisten hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Maar wij zijn gelukkig lang niet de enige in de theaterwereld die over dit onderwerp denken en schrijven.

Op de website van de VPT staat het interessante artikel “Kan ik er zeker van zijn dat je veilig werkt?” van Chris van Goethem. Dit artikel gaat over het European Theatre Technicians Education (ETTE) project, waarin verschillende landen kijken hoe er vertrouwen en begrip voor elkaars (veiligheids)certificaten en testmethodes ontwikkeld kan worden. Dit vertrouwen is gebaseerd op competenties van personeel, oftewel het kunnen uitvoeren van de benodigde taak. Dit kan uiteindelijke leiden tot een ‘Europees veiligheidspaspoort’ voor het theater, dat aantoont dat iemand veilig kan werken, ongeacht uit welk land hij of zij komt.

Wanneer je je verder in veiligheid rondom het toneel wil verdiepen, dan is ook het themanummer over veiligheid van het STEPP magazine het lezen waard. Onder andere brandveiligheid en veiligheid over de (Belgische) grens komen aan bod.

SaTS is ondertussen druk bezig met het onderwerp veiligheid, niet alleen d.m.v. cursussen, inspecties en keuringen. Ook zijn we nauw betrokken bij het Veiligheidscertificaat Entertainment.

Bron foto: STEPP Magazine