Nieuwe NEN 1010

Dit najaar verschijnt de nieuwe NEN 1010, “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties“. De laatste versie van deze laagspanningsnorm dateert uit 2008. Samen met de NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties laagspanning” een onmisbaar document voor een veilige installatie en voor goed beheer van uw elektrische installaties.

De nieuwe NEN 1010 zal wat betreft stijl en opzet gelijk blijven aan de huidige norm, alle wijzigingen zijn van inhoudelijke aard. De oude NEN 1010 komt te vervallen zodra de nieuwe versie wordt gepubliceerd. De nieuwe NEN 1010 sluit  aan op de wereldwijde norm IEC 60364, waarover er binnen de Europese Unie afspraken zijn gemaakt. Ook sluit de vernieuwde NEN 1010 aan bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen bij laagspanningsvoorzieningen. Dankzij ontwikkelingen in de ICT worden laagspanningsvoorzieningen steeds meer geïntegreerd in andere installaties en technieken, de nieuwe NEN 1010 zorgt voor meer duidelijkheid in regelgeving op dit gebied.

Naast ontwikkelingen op technisch gebied zijn er in het politieke en maatschappelijke landschap ook veel ontwikkelingen gaande. De belangrijkste voor uw theater is wellicht het terugtreden van de overheid als toezichthouder op de veiligheid van elektrotechnische installaties, een taak die steeds meer door de private sector wordt overgenomen. Deze zelfregulering is gebaseerd op normen zoals de NEN 1010, wat het belang hiervan in de toekomst nog groter maakt.

Ook voor theaters heeft het verschijnen van een nieuwe versie NEN 1010 consequenties, zeker wanneer er (ver)bouwplannen zijn. Welke invloed heeft dit voor uw theater? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte.

Direct meer informatie over de komst van de nieuwe NEN 1010 en de invloed op de situatie in uw theater? Of benieuwd of u wel aan de bepalingen uit de NEN 3140 voldoet? Neem vrijblijvend contact met de Samenwerkende Theaterspecialisten op.