De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

  • Signalering van noodzakelijke bijkomende werkzaamheden  de eventuele selectie en begeleiding van bedrijven incl. voorbereiding en realisatie. Hierbij denken aan werkzaamheden t.b.v. de branddetectie en de elektrotechnische en klimaat installaties. Er zal zo nodig door SaTS aanvullend specialistisch advies worden ingeleend. Het aansturen en begeleiden van deze bedrijven en personen behoort tot de taken van SaTS. De hieraan verbonden kosten zullen vooraf met de opdrachtgever worden afgestemd;
  • Overleg met de gebouweigenaar  over de aanpassing van de Meer Jaren Onderhoudsplannen n.a.v. de beoogde installatie-aanpassingen;
  • Het op basis van het technisch PvE en de toetsing van de kostenraming aan het taakstellende budget uitwerken van een definitief ontwerp waarin de specificaties van de toe te passen hoofdcomponenten worden uitgewerkt en waarin de coördinatie met de gebouwgebonden disciplines wordt uitgevoerd. Als fasedocument zal een omschrijving van het definitief ontwerp met kostenraming en toelichtende ontwerptekeningen worden overlegd.
  • Indienen ter goedkeuring bij gemeente
  • Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning (goedkeuringsperiode 6 + 8 weken)

>> Terug naar onafhankelijk advies