X

Directievoering techniek

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

  • Het, onder eindverantwoording van de algemeen projectleider, verzorgen van de directievoering bij de uitvoering van de werkzaamheden, e.e.a. incl. begeleiding van het realisatietraject om budget, kwaliteit en planning te borgen.
  • Bemiddeling bij voorkomende verschillen van inzicht tussen partijen.
  • Budgetbewaking.
  • Monitoren van de voortgang.
  • Begeleiding tijdens de realisatie en de oplevering.
  • Controle op naleving PvE, bestek, wet- en regelgeving en overige opleveringsvoorwaarden.
  • Organiseren van (verplichte) keuringen.
  • Bemiddeling bij voorkomende verschillen van inzicht tussen partijen.

>> Terug naar onafhankelijk advies