X

Initiatieffase

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

 • Het opmaken van een overeenkomst voor het advieswerk.
 • Het opstellen van een projectplan voor de technische werkzaamheden.
 • Het vaststellen van de projectorganisatie, vergadercyclus.
 • Het uitwerking van een projectplanning. De verantwoordelijkheid is een gedelegeerde taak, wat betekent dat de controle en de definitieve besluitvorming in handen blijft van het theater. Voor het uitvoeren van het project dient het theater (gedelegeerd) te voorzien in de nodige middelen, menskracht en budget. Deze zijn in overeenstemming met de aard en de omvang van het project. SaTS geeft de planning aan, maar is niet verantwoordelijk voor overschrijdingen van tijdlimieten van derden. Ook niet als deze door de opdrachtgever als fatale limieten worden benoemd.
 • Voor het zelfstandig (binnen projectteam) uitvoeren van de opdracht krijgt SaTS de beschikking over de gegevens van het project. Dit betreft ten minste de informatie over:
  • Het budget (Bestuursbesluit waarin taakstellend budget is vastgesteld, incl. eventuele van toepassing zijnde randvoorwaarden);
  • De huidige installatie;
  • De toekomstige installatie (voorlopig programma van eisen);
  • Het project (revisiegegevens gebouw en installaties);
  • Alle correspondentie en rappportags m.b.t. de reeds gerealiseerde vervanging van de besturingen;
  • Rapport constructeur;
  • Rapport / certificaat NEN 3140 .

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren van (bestaande) tekeningen en calculaties aangaande de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige voorzieningen die betrekking hebben op de ombouw.

 • De opdrachtgever formuleert de algemene voorwaarden en geeft een indicatie van de kwaliteit die voor het project gewenst is en levert adequate informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het PvE tijdig aan.
 • Inventariseren gebruikerswensen en mee te nemen bijkomende zaken. SaTS zal de ervaring uit het theaterbedrijf inzetten om aanvullende bijdragen te leveren aan het realiseren van de trekkeninstallatie. Maar zal ook op raakvlakken binnen het geheel van het project waken over de belangen van de opdrachtgever.

>> Terug naar onafhankelijk advies