X

Nazorg

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

  • Begeleiding van de technische medewerkers van het theater tijdens de oplevering en de ingebruikname van het besturingssysteem.
  • Het ondersteunen van de eindgebruiker tijdens de aanloopfase na oplevering.
  • Overleg met de gebouweigenaar over de aanpassing van de Meer Jaren Onderhoudsplannen n.a.v. de beoogde installatieaanpassingen.

>> Terug naar onafhankelijk advies