X

Uitvoeringsgereed Ontwerp

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

  • Overleg plegen met door de organisatie aangewezen partijen in het belang van het ontwerp en de realisatie van de theatertechnische installaties.
  • Controle op de technische veiligheid van installaties en apparatuur binnen het ontwerp. Op het gebied van de theatertechniek. SaTS draagt binnen de eigen opdracht verantwoordelijkheid voor een zo veilig mogelijk ontwerp van de installatie dat voldoet aan de wettelijke eisen en de door de theatertechnische branche opgestelde normen. Als specialist zal SaTS namens de opdrachtgever de medebewaker zijn van de algehele veiligheid van de te realiseren werkomgeving. Er wordt rekening gehouden met de specifieke eigen kenmerken van (de organisatie van) de eindgebruikers.
  • Bemiddeling bij voorkomende verschillen van inzicht tussen partijen.

>> Terug naar onafhankelijk advies