X

ALGEMENE CURSUSINFORMATIE

Cursuslocaties

Samenwerkende Theaterspecialisten heeft een eigen cursuslocatie in Diemen maar kan ook gebruik maken van locaties in o.a. Utrecht, Zwolle en Zaltbommel. Voor theaters en instellingen met een geschikte cursusruimte kan de cursus op locatie (in company) verzorgd worden. Ook kunnen de meeste cursussen op uw favoriete cursus- of vergaderlocatie gegeven worden.Voor een aantal praktijkgerichte cursussen en trainingen zal het echter niet mogelijk zijn om deze op een andere dan de geplande locatie uit te voeren, omdat hiervoor speciale machines, gereedschappen of apparatuur vereist is.

Aanvang en einde

De dagcursussen starten om 9:30 uur en eindigen rond 16:30 uur.
De avondcursussen starten om 18:00 uur en sluiten rond 22:00 uur.

Drinken

Tijdens de pauzes zijn op de eigen cursuslocaties koffie, thee, water en frisdranken volop beschikbaar. Bij in company verzorgt de opdrachtgever dit naar eigen behoefte.

Lunch/avondmaaltijd

Verschillend per cursus. Voor in company geldt dat de opdrachtgever lunch en/of diner verzorgt.

Pen en papier

Voor het maken van aantekeningen liggen pen en papier klaar voor de deelnemers. Bij gebruik van een werkmap zorgen wij voor geperforeerd papier dat eenvoudig ingestoken kan worden.

Cursusmap

Elke cursist krijgt, afhankelijk van het soort onderwijs, een boek, cursusmap of werkboek.

Hoeveel personen?

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan alle cursisten is de groepsgrootte voor een cursus veelal beperkt tot 8 personen.

Praktijkmaterialen

Waar mogelijk worden praktijkopdrachten gegeven met ondersteuning van materiaal uit de praktijk.

Examen

Toetsing van een aantal cursussen vindt plaats door het deelnemen aan het (landelijk) examen. Deze examens worden afgenomen door een externe partij.

Certificaat

Bij cursussen met een examen wordt na het behalen van het examen een landelijk erkend certificaat op basis van KSE aan de deelnemer uitgereikt. Aan het eind van een cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Betaling

Betaling van cursus- en examengeld dient voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen. Indien hieraan niet is voldaan kan niet aan de cursus deelgenomen worden.

Bevestiging

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Annulering

Voor annuleringsregeling zie de voorwaarden op de website.