X

HERKWALIFICERING WVMT

Herkwalificatie WVMT (Opwaardering BMT naar WVMT)

Voor het bedienen van een mechanische trekkeninstallatie wordt door de overheid aantoonbare deskundigheid vereist. Het certificaat WVMT, dat hierin voorziet, heeft een eerste geldigheidsduur van 5 jaar. Daarna dient om de 3 jaar een herkwalificatie plaats te vinden. Podiumtechnici die in het bezit zijn van een certificaat BMT (Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand) kunnen deze cursus volgen om op te waarderen naar niveau Werkverantwoordelijke (WV) en kwalificeren zich voor het certificaat WVMT volgens het landelijk kwalificatieschema.  

Voor wie?

Evenemententechnici waarvan het WVMT certificaat binnenkort verloopt. Podiumtechnici die in het bezit zijn van het certificaat BMT en dit willen opwaarderen naar het nu geldende kwalificatieniveau.

Beknopte cursusinhoud

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Stand der techniek in de branche
  • Krachtberekeningen
  • Bedieningsprotocol
  • Aanslaan van lasten
  • Storing en onderhoud

Resultaat

Herkwalificatie van het certificaat WVMT.

Praktische info

Deze herkwalificatie is praktijkgericht en wordt op de werkvloer uitgevoerd.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze cursus ontvangt een certificaat van Certium.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 358,50 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in-company training.

duur

Deze cursus beslaat 1 dag.

cursuscode

HWVMT

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Cursus

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW