X

VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

Voor het werken op hoogte wordt deskundigheid vereist. Als voor het werken op hoogte gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker dan dient de bediener geïnstrueerd te worden over de veilige werking en de risico’s. Daarbij is het van belang dat alle aspecten van de werkzaamheden op en rond het podium behandeld worden. Bijvoorbeeld het werken in duister en halfduister, of het werken op een schuine toneelvloer.

Voor wie?

Medewerkers van 18 jaar en ouder die voor hun podiumwerkzaamheden in een besloten ruimte gebruik maken van een eenpersoons hoogwerker (al dan niet zelfrijdend) of een zelfrijdende schaarhoogwerker.

LEERDOELEN

De juiste hulpmiddelen kunnen kiezen voor de werkzaamheden op hoogte. Weten volgens welke voorschriften de werkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker, uitgevoerd moeten worden. De risico’s en de limieten van het werk kennen. Controle voor gebruik kunnen uitvoeren. Veilig kunnen bedienen. Noodprocedures beheersen. Onderhoudsprocedures kennen. Werkvoorschriften voor jeugdigen en jongeren kennen. De machine veilig kunnen achterlaten. De voorschriften en procedures voor transport van hoogwerkers kennen.

RESULTAAT

De deelnemer heeft, op basis van een speciaal voor de branche ontwikkelde methode, aangetoond over de deskundigheid te beschikken voor het veilig kunnen uitvoeren van podiumwerkzaamheden waarbij een hoogwerker wordt ingezet. Na afloop van de training mag de deelnemer toezicht houden bij werkzaamheden met hoogwerkers die worden uitgevoerd door personen die jonger zijn dan 18 jaar (stagiairs, leerlingen, studenten, enz.).

PRAKTISCHE INFO

Deze instructietraining wordt bij voorkeur op de eigen bedrijfslocatie gegeven en is alleen geschikt voor eenpersoonshoogwerkers en schaarhoogwerkers. Niet geschikt voor toepassing voor verreikers of cherry-pickers.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze instructietraining veilig werken met de hoogwerker ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 159,00 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in company training.

duur

Deze instructietraining beslaat 1 dagdeel.

cursuscode

VHW

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Training

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW