X

INSPECTEUR BOVENMACHINERIEEN

Steeds meer organisaties kiezen er voor om de verplichte jaarlijkse inspectie van hijswerktuigen in eigen beheer uit te voeren. Meestal niet alleen uit oogpunt van kostenbesparing, maar omdat steeds vaker erkend wordt dat de op deze manier verkregen kennis als instrument gebruikt kan worden tijdens het aansturen van beheerprocessen. Het is essentiële managementinformatie voor de technisch beheerder. Onderhoud kan efficiënter worden aanbesteed en beter bewaakt worden en storingen kunnen adequater verholpen worden. Belangrijke beheergegevens blijven in eigen handen en kunnen op basis van eigen systematiek eenduidig verwerkt worden.     

Voor wie?

Het betreft een aanvullende cursus die speciaal bedoeld is voor evenemententechnici op werkniveau VP of WV, die namens de organisatie zijn aangewezen om de verplichte jaarlijkse inspectie van de hijs- en hefwerktuigen boven het podium (bovenmachinerieën) uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de inspectie van de trekkeninstallatie, portaalbrug, takels en punttakels, enzovoort.

Beknopte inhoud

  • Basisprincipes van beheer
  • Interpreteren (machine)richtlijnen en normen
  • Controle van documentatie
  • Checklists voor eigen hijsmachines opstellen
  • Belangrijke afstel- en onderhoudspunten
  • Stap voor stap uitvoeren van de inspectie
  • Prioriteiten stellen
  • Registreren en rapporteren

Resultaat

In staat zijn om zelfstandig en op basis van deskundigheid de bovenmachinerieën van de eigen organisatie te inspecteren. Een onderhoudsrapportage kunnen opstellen, en weten op welke wijze onderhoudsgegevens geregistreerd dienen te worden.

Praktische info

Als onderdeel van deze training ontvangt de deelnemer een set basissjablonen die gebruikt kan worden voor het opstellen van specifiek op de eigen machines afgestemde checklists en rapportages.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze cursus ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 258,00 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in-company training.

duur

Deze cursus beslaat 2 dagdelen.

cursuscode

IBM

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Cursus

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW