X

INSPECTEUR ONDERMACHINERIEEN

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de verplichte jaarlijkse inspectie van hefwerktuigen in eigen beheer uit te voeren. Naast kostenbesparing wordt belangrijke informatie over de staat van machines direct toegankelijk voor de technische dienst. Hierdoor kan onderhoud efficiënter worden aanbesteed en beter worden gecontroleerd en zullen storingen adequater verholpen kunnen worden. Gegevens komen in eigen handen en kunnen als instrument voor het beheer worden ingezet.    

Voor wie?

Het betreft een aanvullende cursus die speciaal bedoeld is voor evenemententechnici op werkniveau VP of WV, die namens de organisatie zijn aangewezen om de verplichte jaarlijkse inspectie van de podiumhefwerktuigen (onder-
machinerieën) uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de orkestbakheffer, maar ook de heffers die voor transportdoeleinden of opslag worden ingezet.

Beknopte inhoud

  • Basisprincipes van beheer
  • Interpreteren (machine)richtlijnen en normen
  • Controle van documentatie
  • Checklists voor hefmachines opstellen
  • Belangrijke afstel- en onderhoudspunten
  • Stap voor stap uitvoeren van de inspectie
  • Prioriteiten stellen
  • Registreren en rapporteren

Resultaat

Na afloop van deze aanvullende training bent u in staat om zelfstandig en op basis van deskundigheid de ondermachinerieën van de eigen organisatie te inspecteren. Een onderhoudsrapportage kunnen opstellen, en weten op welke wijze onderhoudsinformatie geregistreerd dient te worden.

Praktische info

Als onderdeel van deze training ontvangt de deelnemer een set basissjablonen die gebruikt kan worden voor het opstellen van specifiek op de eigen machines afgestemde checklists en rapportages.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze cursus ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 258,00 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in-company training.

duur

Deze cursus beslaat 2 dagdelen.

cursuscode

IOM

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Cursus

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW