X

PREVENTIEMEDEWERKER EVENEMENTEN

Elke evenementenorganisatie dient ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De medewerker die hiervoor wordt aangesteld voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en de bezoekers. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die de organisatie adviseert.

Naast het opstellen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is deze medewerker ook verantwoordelijk voor het opstellen van V&G-plannen en het verstrekken van werkvergunningen. Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om preventietaken goed uit te kunnen voeren.

Voor wie?

Medewerkers van een evenementenorganisaties die als preventiemedewerker zijn aangesteld of binnenkort als preventiemedewerker zullen worden aangesteld.

Leerdoelen

Weten welke taken een preventiemedewerker moet uitvoeren, en op welke wijze maatregelen in de organisatie genomen moeten worden. Onderzoeken welke kennis vereist is voor de eigen preventietaken binnen de organisatie. Kennisnemen van de belangrijkste onderdelen van de arbeidsomstandighedenwet, en begrijpen hoe deze moeten worden toegepast.

Resultaat

Over voldoende kennis beschikken om de wettelijk vereiste taken als preventiemedewerker te kunnen uitvoeren. Weten welke expertise nodig is om adviestaken te kunnen vervullen. Het vertrouwen hebben om de preventietaken naar behoren te kunnen uitvoeren. Weten welke kennis nog moet worden aangevuld, en welke mogelijkheden er zijn om externe deskundigheid te kunnen inzetten.

Praktische info

In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd op welke wijze de functie van preventiemedewerker dient te worden vormgegeven. Samen met de cursist wordt voor eigen evenementen in kaart gebracht hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Elke cursist stelt voor zichzelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze training ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 258,00 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in-company training.

duur

Deze cursus beslaat 2 dagdelen.

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Training

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email