X

PREVENTIEMEDEWERKER THEATER

Elke theaterorganisatie dient ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De medewerker die hiervoor wordt aangesteld voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die de organisatie adviseert en meewerkt met het opstellen van de Risico Inventarisatie-Evaluatie (RI&E). Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid enervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. 

Voor wie?

Medewerkers van een organisaties met een podiumfunctie die als preventiemedewerker zijn aangesteld of binnenkort als preventiemedewerker zullen worden aangesteld.

Leerdoelen

Weten welke taken een preventiemedewerker moet uitvoeren, en op welke wijze maatregelen in de organisatie genomen moeten worden. Onderzoeken welke kennis vereist is voor de eigen preventietaken binnen de organisatie. Kennisnemen van de belangrijkste onderdelen van de arbeidsomstandighedenwet, en begrijpen hoe deze moeten worden toegepast.

Resultaat

Over voldoende kennis beschikken om de wettelijk vereiste taken als preventiemedewerker met vertrouwen te kunnen uitvoeren.

Praktische info

In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd op welke wijze de functie van preventiemedewerker dient te worden vormgegeven. Samen met de cursist wordt voor de eigen organisatie in kaart gebracht hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Elke cursist stelt voor zichzelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Certificering

Iedere (geslaagde) deelnemer aan deze training preventiemedewerker theater ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist: € 258,00 (ex. BTW).
Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in company training.

duur

Deze training beslaat 2 dagdelen.

cursuscode

PMT

Data, locatie en inschrijven

Gegevens cursist

Training

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW