X

REGULIER ONDERWIJS

Speciaal voor MBO instellingen heeft Samenwerkende Theaterspecialisten een aantal onderwijspakketten samengesteld. Er kan gekozen worden voor een van de cursussen uit ons aanbod met SaTS docenten op locatie. Indien een eigen docent de lessen wil gaan verzorgen dan is er een mogelijkheid voor training van deze docent. 

Naast het theoretische deel is er, afhankelijk van de cursus, veel ruimte voor praktijk. Ter ondersteuning van deze praktijklessen hebben we praktijkkratten samengesteld met per onderwerp een passende selectie van demo-materiaal en vooral doe-materiaal. Studenten kunnen hiermee veilig opdrachten uitvoeren.

Veel gevraagde certificeringstrajecten voor het MBO-onderwijs zijn:

  • VCE, Veiligheid Certificaat Entertainment
  • VPHH, Vakbekwaam Persoon Hijsen en Heffen
  • VPET, Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek Entertainment
  • WVMT, Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallaties

Praktijkkratten VPHH en vpet

Ter ondersteuning voor uitleg (en zelf ontdekken) door studenten zijn er ‘praktijkkratten’ samengesteld. Theoretische onderwerpen uit de lessen kunnen op deze wijze aanschouwelijk worden gemaakt. Zo kan er bij VPHH geoefend worden met het inspecteren van materialen. Een student zonder praktijkervaring kan op deze wijze zonder moeite deelnemen aan de lessen.

Voor VPET zijn er verschillende praktijkkratten met onderwijsleermiddelen samengesteld. Ze bevatten alle voor de opdracht noodzakelijke gereedschappen en meetapparatuur, zoals soldeerstations en Duspols. Ook verbruiksmaterialen zoals soldeertin, kabel, draad en adereindhulzen zijn inbegrepen. De kratten worden te huur aangeboden, maar zijn eventueel ook te koop. Prijs op aanvraag.

Inrichting practicum 

Tijdens de ontwerpfase van het practicumlokaal kan SaTS ondersteuning leveren voor de veilige inrichting, zoals dat door de toezichthouders (Onderwijsinspectie, Inspectiedienst ISW) vereist wordt. Daarbij dient gedacht te worden aan veilig afschakelen, noodstopcircuits, dampafzuiging, werkverlichting, vluchtwegvoorzieningen, EHBO-maatregelen, enzovoort.