SaTS helpt u graag met het beheersen en controleren van risico’s binnen uw bedrijf. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden op het gebied van (Arbo) risico inventarisatie en evaluatie en meerjarige onderhoudsplannen, maar kunnen ook maatwerk leveren.

Risico inventarisatie en & Evaluatie (RI&E)

Wij helpen u graag met het opstellen van een nieuwe, dan wel het aanvullen van een bestaande RI&E op basis van de huidige wet- en regelgeving. Dit gebeurt door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Opname van ontbrekende onderdelen
  2. Inventarisatie aanvullingen door middel van rondgang en interviews
  3. Opstellen gewaarmerkte bijlage bij RI&E
  4. Rapportage RI&E, inclusief plan van aanpak.
  5. Toetsing door een gecertificeerde deskundige

U kunt er ook voor kiezen om de RI&E kennis in huis te halen door medewerkers op te laten leiden. Na het volgen van de cursus RI&E heeft u alle kennis in huis om de RI&E uit te kunnen voeren.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Uw technische installaties dienen voldoende onderhouden te worden. Wij kunnen u helpen om een meerjarig onderhoudsplan voor alle installaties in uw theater op te stellen. Dit kunnen we doen aan de hand van een conditiemeting van uw installaties, met in latere stadia herhalingsmetingen.

Risico beoordeling

Wilt u uw theater laten beoordelen op aanwezige risico’s, ook dan is Samenwerkende Theaterspecialisten u graag van dienst. Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden.