Update ontwikkeling VCE

SaTS heeft in opdracht van Certium inhoudelijke bijdragen geleverd aan het Veiligheidscertificaat Entertainment. Inmiddels zijn de formele procedures doorlopen. Alle lichten staan op groen om de eerste examens voor het middelbaar onderwijs te kunnen afnemen. Mediacollege Amsterdam heeft het afgelopen schoolseizoen meegewerkt aan het ontwikkelen van het lesprogramma. Inmiddels hebben twee andere onderwijsinstellingen met een lesprogramma Podiumtechnicus interesse getoond.

Door op deze wijze eerst de randvoorwaarden van het onderwijs vast te leggen, en de eindtoets centraal door een onafhankelijke organisatie af te laten nemen, is de kwaliteit gewaarborgd.

SaTS zal in het nieuwe theaterseizoen beginnen met het aanbieden van cursussen, waarvan de cursus introductiecursus basisveiligheid entertainment de eerste is. Examens worden onafhankelijk afgenomen door Certium.