Week van de RI&E

Deze week (15-19 juni) is door het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partner uitgeroepen tot de Week van de RI&E. Dit om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Activiteiten en bekendheid
Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Via een brede campagne worden ondernemers bewust gemaakt van het belang van een RI&E. Via verschillende activiteiten die worden georganiseerd door de supporters van de Week van de RI&E worden ondernemers aangespoord om in deze week ook echt aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Thema 2015: Bewust Ondernemen
Het thema ‘Bewust Ondernemen’ zoomt in op de vraag ‘Heb ik als ondernemer alle risico’s wel goed in beeld?’ Bij bedrijfsrisico’s wordt al snel gedacht aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben.

RI&E bij de Samenwerkende Theaterspecialisten
SaTS biedt u vele mogelijkheden op het gebied van RI&E. Zo kunnen wij de gehele risico inventarisatie en evaluatie voor u uitvoeren, maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk om alleen een risico scan te laten uitvoeren of een meerjarig onderhoudsplan op te stellen om risico’s te beperken.

Wilt u in de toekomst zelf de RI&E voor uw theater kundig  uitvoeren? Dan bieden wij de cursus RI&E aan om u of uw personeel hierin te trainen.